PROJEKT

Attefallare

VSBK fick 2020 i uppdrag att utforma en serie ekonomiska attefallshus åt Kvarnsveden Bygg i Borlänge. Husen består nästan uteslutande av trä, med träullsisolering, träreglar och träpanel. De är designade för att uppfylla Boverkets energikrav på ett hållbart sätt, utan att bränna hål i plånboken!

Fritidshus & Bostäder

VSBK har tidigare hjälpt flera kunder att utforma både fritidshus och permanentbostäder. Oavsett om du har en färdig idé på ett palats eller akut behöver ett sovrum till är det bara att höra av dig, så gör vi tillsammans verklighet av dina idéer!

Konstruktionslösningar

Laster, nedböjning, svikt, sprickbildning, fukt- och värmetransport, är bara några av de saker du behöver fundera på i en konstruktion. Stål, trä och betong har alla sina egenheter, och det är mitt jobb som konstruktör att känna till dem för att kunna skapa hållbara hus. Hör av dig till mig innan någonting händer.