Tjänster

Koncept & bygglovshandlingar

Oavsett om du vill bygga nytt, om, eller till kommer du behöva ett bygglov. (om det inte rör sig om en så kallad bygglovsbefriad åtgärd!) Bygglov ansöker du om hos kommunens byggnadsnämnd, och till detta behöver du bygglovshandlingar. I dessa ska husets blivande utseende, funktion och placering tydligt framgå för att kommunen ska kunna bedöma ditt ärende. Om något av ovanstående låter krångligt är det bara att höra av dig till mig, så hjälper jag dig!

Konstruktionslösningar

Om du funderar på att att bygga på en våning extra på din villa, eller riva en vägg som du misstänker vara bärande, måste du först av allt försäkra dig om att ditt hus håller för förändringen. En gammal timring kan klara nästan vilka belastningar som helst, medans ett kataloghus från 60-talet kan kräva omfattande förstärkningar för något så enkelt som att inreda vinden! Är du osäker är det bara att kontakta mig, så hjälper jag dig med beräkningar, råd och ideér.

Bygghandlingar

När kommunen godkänt ditt bygglov är det dags att börja bygga! Dina hantverkare kommer nu be dig om bygghandlingar. Bygghandlingar är mer praktiskt orienterade än bygglovshandlingarna, och redovisar förutom byggnadsdelarnas placering och utseende, även konstruktionslösningar och materialval.